Whatsapp : +90 555 259 22 50

post-thumb1

E ARŞİV FATURA SINIRI

Dijitalleşmenin artması ve kağıt belgelerin azalmasıyla, hem kamu hem de özel kuruluşlarda elektronik belge yönetimi giderek daha fazla kullanılıyor. E-fatura uygulamasına zorunlu olarak geçişte, yıllık ciro limitleri kademeli olarak düşürülmektedir.  Keza e-arşiv için de aynı durum söz konusudur. Bu makalede; 2022 yılı zorunlu e fatura ve e arşiv kesme limitleri konusunda bilgi edinebilirsiniz.

· E Arşiv Fatura Sınırı
Vergi mükelleflerine kesilen her bir fatura için, fatura limitiniz vergiler dahil 5000 TL  ve üzeri olması durumunda kağıt fatura yerine, e arşiv fatura düzenleme zorunluluğu vardı. Bu durum 1 Mart 2022 tarihine kadar bu şekildeyken, bu tarihden itibaren, vergi mükelleflerine 2000TL ve üzeri düzenlenecek faturalara e arşiv zorunluluğu getirilmiştir.
Bununla birlikte, vergi mükkellefi olmayanlara kesilen her bir fatura için, fatura limitiniz vergiler dahil 30.000TL iken, 1 Mart 2022’den itibaren bu tutar da 5.000 TL tutarına indirilmiştir. Yani kelimenin tam anlamıyla artık kağıt fatura dönemi bitiyor. Onun yerini elektronik ortamda düzenlenen belgeler alacak.

· Elektronik Fatura (E Fatura) Sınırı
Teknik açıdan e-Fatura Uygulaması, sistem üzerinde önceden tanımlanmış olan kullanıcıların belirlenen standartlara uygun elektronik belgeleri, gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısını ifade etmektedir.
E Fatura zorunlu olarak geçilmesinin yanı sıra, mükellefler isteğe bağlıda geçebilmeleri mümkündür. 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde yapılan değişiklikler gereğince;
-  2018, 2019, 2020 yılları için brüt satış limiti 5 Milyon TL olan mükellefler en geç 01.07.2021’de E fatura geçiş zorunluluğu vardı. Aynı mükellefin 01.01.2022 tarihinde E defter geçiş zorunluluğu da bulunuyordu.
-  2021 yılları için brüt satış limiti 4 Milyon TL olan mükelleflerin 01.07.2022’de E fatura geçiş zorunluluğu vardır. Aynı mükellefin 01.01.2023 tarihinde, E defter geçiş zorunluluğu bulunuyordur.
-  2022 yılları için brüt satış limiti 3 Milyon TL olan mükelleflerin, en geç 01.07.2023’de E fatura geçiş zorunluluğu bulunmaktadır. Aynı mükellefler en geç 01.01.2024 tarihinde E Defter geçiş zorunluluğu da bulunmaktadır.
-  İnternet sitelerinde mal veya hizmet satışını (e-ticaret) gerçekleştiren mükellefler için 2020 ve 2021 yılında 1 Milyon TL, 2022 yılında 500 Bin TL brüt hasılat limit belirlenmiştir.
-  Gayrimenkul veya motorlu taşıt alım satımı yapan mükellefler için de fatura limiti 2020 ve 2021 yılında 1 Milyon TL iken, 2022 yılında 500 Bin TL olarak belirlendi.
-  Ayrıca tüm otel işletmelerinde satışına bakılmaksızın e fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.

· Elektronik İrsaliye (E İrsaliye) Sınırı
509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirli sektör ve mükellef gruplarına e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
-  2021 yılına kadar, yıllık cirosu 25 Milyon TL olan mükellefler için zorunluyken, 2021 döneminden itibaren geçerli olmak üzere 10 Milyon TL olarak revize edilmiştir. Bu düzenleme gereğince; e fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2021 müteakip yıllar cirosu 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin izleyen yılın yedinci ayı başından itibaren e irsaliye geçiş zorunluluğu başlamaktadır.
-  Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali ve ihracı faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin, e fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın e irsaliye geçiş zorunluluğu vardır.

SONUÇ
Artan kalite ve azalan işlem maliyetlerine izin veren elektronik belgeler, dijitalleşmenin de artmasıyla hem özel hem de kamu kuruluşları tarafından benimsenir. Yıllık ciro limitleri kademeli olarak düşürüleceğinden, bunun etkili bir araçla sonuçlanması için, dikkatlice hazırlanması ve iş süreçlerinin uyumlu hale getirilmesi ile birlikte yapılması gereken bir projedir.
Dilerseniz Fhome Bilişim olarak size tüm geçiş süreçlerinde hizmet sağlıyoruz. Bize ulaşın!