Whatsapp : +90 555 259 22 50

post-thumb1

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA (MRP) NEDİR?

Günümüzün yüksek rekabetçi iş ortamında, üretim verimliliği tartışmasız daha da kritik bir önem arz etmektedir. Artık birçok endüstride bulunan her büyüklükteki şirket; ürünlerine yönelik müşteri taleplerini karşılamak, envanterleri kontrol etmek, tüm tedarik zincirlerini yönetmek, maliyetleri azaltmak ve tedarik zinciri kesintilerini önlemek de dahil olmak üzere pazar değişikliklerine yanıt vermek için malzeme ihtiyaç planlama (MRP) tabanlı sistemlere güveniyor. Bu makalede; “malzeme ihtiyaç planlama (MRP) nedir?” ve MRP sisteminin temel özellikleri, avantajları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

·  MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA (MRP) NEDİR?
Üretim süreçlerini yönetmek için kullanılan bir üretim planlama, çizelgeleme ve envanter kontrol sistemidir. Tahminlere dayalı olarak mevcut stok seviyelerini, üretim kapasitelerini ve mal üretim ihtiyacını analiz eder. Üretim sürecinde planlama ve karar vermenize olanak tanır. Sadece imalat için değil, malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) her işletme için vazgeçilmezdir.
Bir MRP sisteminin aynı anda üç amacı karşılaması amaçlanır:
1)  Üretim için hammaddelerin ve müşteri için mamüllerin mevcut olduğundan emin olun,
2)  Depoda mümkün olan asgari hammadde ve mamül seviyelerini koruyun,
3)  Üretim faaliyetlerini, teslimat programlarını ve satın alma faaliyetlerini programlayın.

·  MRP SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Üretim Programı : Siparişleri, tahminleri ve kapasiteyi içeren bir plan sunar,
Ürün Reçetesi : Nihai ürünü (mamülü) yapmak için gereken tüm alt malzeme ve bileşenlerin tanımlanması,
Envanter Durum Raporu : Brüt gereksinimlerin net gereksinimlere göre ayarlanmasına izin veren rapor.  

·  MRP’NİN ÇALIŞTIRILMASI
1)  Gereksinimi analiz edin ve talebi karşılayın: MRP, envanter tahmini desteği ve diğer ERP özellikleriyle işbirliği içinde çalışır. Çünkü MRP'nin gerçek talebi hesaplamasını sağlar. Üretimin talebe dayalı olması gerektiğinden, talep doğru bir şekilde analiz edildikten sonra MRP, üretimi kolayca hesaplayabilir ve planlayabilir.
Bu, MRP'nin malzeme listesini incelemesini ve buna dayalı olarak gereksinim ayrıntılarını hazırlamasını sağlar. MRP, etkin analiz için satış siparişi detaylarını ve satış tahmin raporlarını da kullanacaktır.
2)  Kaynak yönetimi için envanter kontrolü: Envanter, her malzemeyi ve stoğu stokladığımız yerdir. Bu nedenle, envanterin doğru yönetimi, işin üretimine ve diğer yönlerine yardımcı olur. MRP kullanımı ile kullanıcı stoktaki malzemeleri kontrol edebilir. Ayrıca kullanıcının malzeme konumunu kolayca izlemesine yardımcı olacaktır. Birçok şirketin farklı lokasyonlarda birden fazla envanteri olabilir. MRP desteğine bağlıysak, bu stoklardaki malzemenin mevcudiyetinin takibi bir tıklama ile yapılabilir. Dolayısıyla MRP, bu sonuca dayalı olarak kaynakların kullanımını planlayabilir.
3)  Üretim programı yönetimi: Bildiğimiz kadarıyla üretim programı, üretim faaliyetlerinin tamamlanması için gereken süreye ve ayrıca üretim faaliyetlerinin tamamlanacağı iş istasyonlarına karar verir. Bu aynı zamanda üretim süreci için gerekli olan işçilik saatlerinin, işçilik maliyetinin ve malzeme miktarının ayrıntılarını planlamamıza da yardımcı olacaktır. MRP, kesintisiz üretim sağlayarak verimli üretim desteğini garanti edebilir. İş emri yönetimi de dahil olmak üzere farklı aktiviteleri, satın alma emri ve satış emrini derlediği için tüm aktiviteler ERP desteği ile birleşiyor .

·  MRP SİSTEMİNİN AVANTAJLARI
Ürün yapan şirketler neden MRP sistemine ihtiyaç duyar? Çünkü pazardaki başarıları büyük ölçüde malzeme planlama, üretim ve envanter yönetimi yeteneklerine bağlıdır. MRP sistemleri, üretimi verimli bir şekilde planlamanıza ve programlamanıza olanak tanır. Malzemelerin iş emrinde hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar ve işletmelerin müşteri siparişlerini zamanında yerine getirmesine yardımcı olur.
Malzeme planlaması nispeten basit ve anlaşılır olabilir, ancak yalnızca hacimler düşük olduğunda, ürün sayısı sınırlı ve her üründe yalnızca birkaç bileşen bulunursa. Karmaşık ürünler ve daha yüksek üretim hacimleri için karmaşık hesaplamalar gereklidir. Malzemeler ve bileşenler için tahmin ve planlama yeteneği, üretim ve bitmiş ürün envanterinin etkin yönetimi için kritik öneme sahiptir. Bu planlı üretim, ekipman ve kalifiye personelin planlanması ve programlanması için temel bir yapı taşıdır. Ayrıca envanter genellikle iş yapmanın önemli bir maliyet unsurudur ve üreticilerin karlılığındaki en büyük faktörlerden biridir. Malzeme ihtiyaç planlaması olmadan, doğru zamanda doğru miktarda doğru ürüne sahip olmak için envanteri etkin bir şekilde yönetmek imkansızdır. Çok fazla envantere sahip olmak maliyetlidir, ya da yeterli olmaması, genellikle üretim kesintilerinin, geç sevkiyatların, ek maliyetlerin ve zayıf müşteri hizmetlerinin ana nedeni olan stokların tükenmesine neden olabilir.

·  MRP YAZILIMI SEÇERKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKENLER
Esnek gereksinimler,
Gelişmiş filtreleme,
Kapsamlı raporlar,
Alternatif ürün, istasyon yönetimi,
Hızlı sipariş yönetimi,
Sarf ve fire takibi,
Siparişe bağlı üretim emri,
Belirlenmiş zaman dilimleri,
Tahmin tüketimi,
Kalite kontrol takibi,
Tedarik zinciri görünürlüğü,
Yazılım desteği,
Ücretsiz demo,


·  Sonuç
Hepimizin bildiği gibi, girdi kalitesi herhangi bir araç tarafından verilen çıktının kalitesine karar verir. Burada MRP kullanımından en iyi sonuçları almak için doğru girdiler vermeye odaklanmalıyız. MRP'nin en iyi sonucu elde etmesi ve doğru çıktılar vermesi için kullandığı girdiler; işin zamanında tamamlanmasını, talep ve malzeme kontrolü, etkin envanter yönetmemize destek olur. Ayrıca malzeme satın alma süresini, satın alma miktarını ve alt reçeteleri de planlamamıza yardımcı olur.
Birçok işletme gibi, günlük işinize odaklanıyorsanız ve bu tür şeylerde yardıma ve tavsiyeye ihtiyacınız varsa, Fhome kuruluşunuzun gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına göre en iyi hareket tarzını belirlemek için sizinle birlikte çalışacaktır. Bugün Bize ulaşın!