Whatsapp : +90 555 259 22 50

post-thumb1

Yıl Sonu Dönem Devri (Dönem Devir) Nedir?

Bir muhasebe dönemi, bir takvim yılı veya mali yıl dahil olmak üzere muhasebe işlevlerinin gerçekleştirildiği, toplandığı ve analiz edildiği belirlenmiş bir zaman aralığıdır. Tipik olarak, belirli bir zamanda, şu anda aktif olan muhasebe dönemi vardır. Muhasebe dönemlerine ilişkin bir takvim yılı, bir işletmenin muhasebe kayıtlarını Ocak ayının ilk gününde toplamaya başladığını ve ardından Aralık ayının son gününde veri birikimini durdurduğunu gösterir. 

·             Muhasebe Dönemi Nedir?

Bir muhasebe dönemi, bir takvim yılı veya mali yıl dahil olmak üzere muhasebe işlevlerinin gerçekleştirildiği, toplandığı ve analiz edildiği belirlenmiş bir zaman aralığıdır. Tipik olarak, belirli bir zamanda, şu anda aktif olan muhasebe dönemi vardır. Muhasebe dönemlerine ilişkin bir takvim yılı, bir işletmenin muhasebe kayıtlarını Ocak ayının ilk gününde toplamaya başladığını ve ardından Aralık ayının son gününde veri birikimini durdurduğunu gösterir. Bu yıllık hesap dönemi, temel bir on iki aylık takvim dönemini taklit eder. Bazı şirketlerin 31 Aralık dışındaki tarihlerde biten yıllık hesap dönemleri vardır. Örneğin, bir şirketin bir mali yıl 1 Temmuz'dan sonraki 30 Haziran'a kadar. Üç aylık hesap dönemleri 1 Temmuz - 30 Eylül arasında olabilir.

·              Dönem Devir (Devri) Nedir?

Mali kayıtların düzenlenmesini kolaylaştırmak ve farklı dönemler arasında karşılaştırma yapılmasına olanak sağlamak için kullanılan yapay bir yöntemdir. Şirketler, muhasebe dönemleriyle, işlemleri sürekli olarak detaylandırarak, ancak rakamları dönem toplamları halinde derleyerek ilgilenir. Bu derleme süreci, şirketin yeni hesap döneminde yeni işlemleri kaydetmeden önce devam eden işlem kaydını etkin bir şekilde sıfırlayan bir idari görevi gerçekleştirmesini gerektirir. Dönem devrini yapmak için herhangi bir kısıtlayıcı bir zaman bulunmamaktadır. Genel muhasebe takibi yapan firmaların Mart ayına kadar yapılabilmektedir. Aslında firmalar için en önemli devir yapma zamanı dönem devri öncesi yapılması gerekli işlemlerini gerçekleştirdikten hemen sonradır.   

·              Dönem Devir (Devri) Öncesi Yapılması Gerekli İşlemler?

v Mutabakatlar

Bir dönemin kapatılmış sayılabilmesi için birden fazla mutabakatın tamamlanması gerekir. Bunlar; cari hesapları, kredi kartları, işletme banka hesapları, merkezi çek hesapları içerir. Tüm kredi kartı ve banka masrafları ilgili dönemde kaydedilmeli ve banka ile olan tutarsızlıkların çoğu zaman dilimi içinde çözülmelidir. Bu, uzun süredir bekleyen uyuşmazlıkların çözülmesi çok zor hale geldiği için, toplama açısından çok önemlidir.  

vYevmiye Kayıtlarını Genel Muhasebe’ye Aktarın

Ön muhasebe tüm işlemlerin ilk giriş noktasıdır. Yevmiye kayıtları, alacak hesapları gibi bir hesaba kaydedildiğinde genel muhasebeye aktarılır. Dönemi  kapatmak için nakit ödemelerinizden hesap toplamlarını, satış ve nakit makbuzlarınızın günlüğünü, uygun genel muhasebe hesabına kaydedin.

vMali Tabloların Hazırlanması

Mali tabloların hazırlanmasına ancak tüm düzeltme girişleri muhasebe sistemine girildikten sonra başlayabilir. Çoğu muhasebe sistemi, muhasebecinin iş yükünü azaltan mali tablo oluşturma yeteneklerine sahiptir. Çoğu yönetici gelir tablosunu ve bilançoyu incelemek ister. Bu iki rapora ek olarak, birçok şirket ayrıca bir nakit akış tablosu ve sayısız veri açısından zengin raporlar oluşturur.

vYedekleri Alın

Bulut teknolojisi ile bu işlemi yapmanıza gerek yoktur. Fakat birçok muhasebe yazılımı lokalde barındırılan veritabanı mantığına dayanmaktadır. Bu nedenle dosyalarınızdan ayrı, fiziksel veya bulut konumlarına  belirlenen standartlara uygun şekilde verilerinizin ek kopyalarını almanız gereklidir.

v Kapanış

Kapanış, kapalı dönemde hiçbir girişin kaydedilmeyeceğini gösterir. Bir şirketin önceden tanımlanmış kapatma işlemine göre işlenir veya işlem geçişi sırasında oluşturulur. Çünkü devir sonrası eski döneme yapılacak işlemler yeni dönemi etkilemeyecektir.

v Yeni Dönem Açılışı

Şirketin, muhasebe işlevlerini gerçekleştirebileceği yeni bir takvim yılı veya mali yıl oluşturulmalıdır. Şuanda aktif olan muhasebe döneminin açılmış olan yeni döneme devri sağlanması için bu çok önemlidir.

v Devir

Bu işlem birçok muhasebe yazılımında farklılık gösterse de temelde; şirketin şuanda aktif olan dönemden oluşturulan yeni döneme kullanıcının talebine göre rakamları dönem toplamları halinde derleyerek aktarılma işlemidir. Bunu gerçekleştirirken muhasebe programının belirtmiş olduğu yönergeler doğrultusunda olduğuna dikkat etmek gereklidir.

SONUÇ

Muhasebe dönemlerinin kullanılması, bir şirketin prosedürleri tutarlı ve tekrar eden bir modelde yürütmesi anlamına gelir. Yıl boyunca kontrollü ve koordineli faaliyetler gerektirir. Aynı zamanda dönem devri işlemi kıdemli kişiler  tarafından yapılır. Yıl sonu dönem devri işlemlerine dair detaylı bilgi ve destek almak ister misiniz? Bize ulaşın!