Whatsapp : +90 555 259 22 50

post-thumb1

İşletmelerde Yaşanan Bilgisayar Sorunları İçin Çözümler

Günümüzde çok az şirket, faaliyetlerinin bir parçası olmadan web üzerinde veya bilgi teknoloji araçlarının yardımıyla çalışmadan var olabiliyor. İki çalışandan büyük kobilerden çok uluslu şirkete kadar, internet ve bilgisayar sistemleri günlük yaşamın bir parçasıdır.
Bilgi teknolojileri çok yardımcı oldu ve birçok şirketin başarısına yol açtı. Ancak, bir şirketin zaman içinde gelişiminin herhangi bir parçası gibi, zamanla ortaya çıkabilecek belirli zorluklar ve hatta büyük sorunlar vardır. Bu tür bir durumda, bilgisayar sistemleri çözümün yanı sıra sorunun bir parçası olabilir. Önemli olan, bu bilgisayar sorunlarını ele almak ve araçların kullanımını optimize etmek için iyi bir kişi veya kaynak ekibine sahip olmaktır.
Bu makalede, bilgisayar sistemlerinin kullanımı ile ilgili firmalar için ortak sorunları ve olası çözümlerin cevabını bulacaksınız.

· Güvenlik Riskleri
Bu, tüm işletmelerin maruz kaldığı potansiyel bir sorundur. Siber güvenlik, işletmelerin en sevdiği konulardan biri değil ama teknolojinin gelişimi ile birlikte üzerinde durulması gereken çok önemli bir konu. Gerçekten de, tüm sistemler bir şekilde risk altındadır. Bazen ihlal edilen sistemlerdir, ancak çoğu zaman en büyük risk faktörü insandır. İşletmenizin siber güvenliğini tehdit eden 4 kullanıcı hatası ile ilgili makalemizi buradan inceleyebilirsiniz.
Yani iki seviyede çalışmanız gerekiyor. Öncelikle; sunucudan, web sitesine, bilgisayarlara, yazıcılara kadar tüm cihazların güvenliğini sağlanmalıdır.
Daha sonra şirket çalışanlarına müdahale edilmesi şiddetle tavsiye edilir. Davranışlarını kontrol etmek için onları potansiyel siber güvenlik sorunları hakkında eğitmek gerekir. Fhome Bilişim, güvenlik riskleri konusunda müşterilerini bilgilendirmekte ve tüm cihazlar için gerekli güvenliği sağlamaktadır.

· Ekipmanın Eskimesi
Birkaç yıl önce satın alınan bilgisayar ekipmanlarını kullanan şirketleri görmek mümkündür. Bunu anlamak kolay. Çünkü, sonuçta tüm şirketlerin karşılayamayacağı büyük bir masraf. Ne yazık ki, eski cihazlarla çalışmak zamanla birçok bilgi teknoloji sorununa neden olabilir.
İlk olarak, devreye giren yukarıda belirtilen güvenlik riski vardır. Eski cihazlar daha savunmasızdır. İkincisi, görevlerini bazen yavaş ve verimsiz olan araçlarla tamamlaması gereken çalışanları da etkileyebilir.
Peki, bu tür bir sorunun çözümü nedir? Her şey içinde bulunulan duruma bağlı. Büyük meblağlar harcamaktan kaçınmak için, değiştirilmesi en gerekli şeylerden başlayarak, aşamalı olarak bilgisayar parçalarında değişiklik yapmak her zaman mümkündür.

· Teknolojilerin Evrimi
İlk bakışta, bu nokta bir öncekine benzer görünebilir. Ancak, bunu ayıran detaylar vardır. Yani, iyi yeni ekipmanlarla bile, teknolojilerin gelişimi o kadar hızlıdır ki, her zaman akımı takip etmek mümkün değildir. Örneğin, bulut gibi yazılım veya depolama sistemlerini düşünüyoruz.
Ayrıca şirketin hali hazırda kullandığı sistemler (CRM, ERP, MRP, …) ne kadar karmaşıksa, gerekli olduğunda bile geçiş yapmak o kadar zor oluyor.
Değişikliklerin sorunsuz olması için adım adım bir plan geliştirmek önemli hale geliyor. Bir kişi, hatta bir ekip bu projeyi gerçekleştirme görevini üstlenmelidir. Ayrıca, bu uzmanlar operasyonu optimize etmek için gerekli dış görünüme sahip olabileceğinden, şirketin bir parçası olması gerekmeyen uzmanlardan oluşan bir ekibi çağırmanız genellikle tavsiye edilir.

· Zaman Eksikliği
Bu sık sık rastlanan bir durumdur. Birçok fikir ileri sürülür, ancak şirket üyelerinin bunları uygulamaya koymak için zamanları yoktur.
Bir kez daha, bu tür durumlarda dışarıdan bir bakış faydalı olabilir.

· Kaynak Eksikliği
Tüm şirketler, şirketlerinde çalışan bir bilgisayar uzmanına sahip olamaz. Özellikle 5 çalışanı olan bir KOBİ'den bahsettiğinizde bilgi teknoloji her zaman bir öncelik olamaz.
Ancak bunun önemli bir husus olduğunu bilerek, bir çözüm düşünmeliyiz. Yani çalışanları bu konuda en azından temel bilgilere sahip olacak şekilde eğitmek ve şirket dışından gelen kaynakları kullanmak gerekir.

SONUÇ
Yukarıda özetlenen konuların her biri için ileriye dönük yolu zaten belirledik, ancak aynı anda birkaç konuyu kapsayan kapsamlı çözümlere dönüşebilecek bazı seçenekler de var. Bunlardan en etkilisi bir bilişim firması aramaktır.
Bu hizmet türü, işletmelerin danışmanlık hizmetleri, destek, teknolojik araçlar, bakım ve daha fazlasını sunarak karşılaştıkları sorunları çözmelerine ve önlemelerine yardımcı olan iş çözümlerine erişmelerini sağlar. Bu tür bir yardım, şirketin işleyişini optimize etmeye yardımcı olur ve şirketin başarısı üzerinde büyük bir etkisi olabilir.

Bugün alınan iyi bir teknoloji kararı yarın büyük bir maliyet düşüşlerine yol açabilir.